Ändring av antal avtalsfakturor

Vid årsmötet i Kville Bygdegård den 4 mars beslutades det att alla medlemmar nu kommer få 2 st avtalsfakturor om året med förfallodatum i  MARS och SEPTEMBER. Vi har tidigare fått 4 st avtalsfakturor om året. Detta beslut innebär att vi kommer spara arbetstid och förenkla hanteringen och därmed minskar vår förening sina utgifter.

Ingalill Johansson avtackades för sina år som ordförande i föreningen och vi hälsar nu Per-Anders Andersson varmt välkommen som ny ordförande. Per-Anders har funnits med oss hela vägen från start och det känns väldigt positivt att han nu tar över efter Ingalill. Ett STORT TACK till styrelse, valberedning, områdesrepresentanter och alla medlemmar som lägger ner så oerhört mycket tid och gör ett fantastiskt jobb för alla oss medlemmar i föreningen.

Vid problem felanmäl alltid

Föreningen kan inte själva felsöka tjänsterna, det måste felanmälas till NetatOnce (bredband och telefon) respektive Sappa (TV).

Support  Net at Once:
Måndag- Fredag kl. 8.00-20.00 ,
Lördag och Söndag kl.12.00-16.30
Tel.nr . 077-140 44 00   kundtjanst@netatonce.se

Support  Sappa:
Alla dagar kl. 8.00-22.00.
Tel.nr 077- 444 47 44
Vid fel på TV-boxen:
Pröva först med att starta om boxen:
Välj ”Meny” på fjärrkontrollen, därefter ”Systeminställningar” och välj sedan ”Starta om boxen”. OBS! Det tar en stund innan boxen kommer igång igen.

 

Verksamhetsåret 2016 lägger vi snart bakom oss.

Det har varit ett bra år för Kville Fiber.

Inga stora störningar, några enskilda fastigheter har haft kortare avbrott beroende på olika problem. Längsta och största stoppet var på Fåglekärr nu i höst när mössen gjort åverkan i ett skåp. Trots att vi gjort allt för att förekomma dem med extra makadam runt skåpet och lecakulor inuti.

Känns som om vi tillsammans med Net at Once fått bra rutiner när det gäller felsökning och åtgärder av felen.

5 nya fastigheter har vi välkomnat och tecknat avtal med under året.

Vår förhoppning är att 2017 även det kommer bli bra. Då har vi fått uppgifter om att telestationen på Humlekärr och NordKville läggs ner.

Stämman 2017 är planerad den 4 mars i Kville Bygdegård. Kallelse kommer senare men notera datumet redan nu så ni har möjlighet att delta. Glöm inte bort att vi äger denna förening tillsammans.

God Jul och Gott Nytt År

Önskar styrelsen/ Ingalill Johansson

img_0064

Rapport från föreningsstämman i Kville Bygdegård den 12 mars 2016

Karl-Anders Andersson ordf. från Blågrön Fiber ledde förhandlingarna.10 % av föreningens medlemmar var närvarande. Med tanke på att alla medlemmar är delägare är intresset svagt.Förutom sedvanliga mötesförhandlingar fanns gott om tid för frågor och rapporter från hela projektets uppbyggnad.

Karl-Anders Andersson informerade om bildandet av Väst-Fiber. En paraplyorganisation som är under uppbyggnad dit de fiberföreningar som så önskar kan ansluta sig. Många gemensamma frågor kan diskuteras där och så småningom skall det bli möjlighet att köpa tjänster från Väst-Fiber.

Ett beslut som togs på stämman var att en påminnelseavgift kommer att införas omedelbart för de som inte betalar sina fakturor i tid.

Nya styrelsen ligger under fliken ”Kontakter”.

Vänligen styrelsen / Ingalill

 

2015 GÅR MOT SITT SLUT.

Vi är nu 397 medlemmar.

Nodhuset vid Gullov driftsattes 23 mars och därmed så kan alla som önskar få tjänster idag.

Vi har inte varit helt förskonade för avbrott. Två avgrävningar har skett där tåliga medlemmar fått vänta.

Hela nätet har legat nere vid några tillfällen. Tre av gångerna har det berott på problem med ledningen som matar vårt fibernät.

Senast fredagskvällen 18 dec var vi utan uppkoppling som berodde på ett stort problem i Göteborg som påverkade länken till hela Tanum.

Andra gånger har stoppen berott på problem i vårt nodhus, vilket är åtgärdat nu.

Av detta har vi väl alla lärt oss att även fiberuppkoppling inte är helt fritt från bekymmer när till och med en liten mus släcker nätet för oss alla.

Styrelsen har under året jobbat med slutbesiktningar, kontroll av inmätningen, inskrivning av markavtal till lantmäteriet pågår.

Mycket tid har lagts på adressändringar,  rapporter till NaO, påminnelser osv.

Så även när nätet anses vara klart kommer det hela tiden nya uppdrag.

En angelägen fråga är därför framtiden för byanäten. Det är ett stort ansvar och mycket jobb att driva detta vidare.

Vi deltar i en dialog med våra grannföreningar i norra Bohuslän för att kanske kunna samverka i en större gemensam organisation.

Därför vill jag uppmana alla att tänka igenom framtiden. Kanske har ni många bra förslag och idéer som kan vara till stor hjälp och nytta för oss alla.

En liten påminnelse om att fakturan för tjänsterna skall vara betald innan årets slut. Den skickades ut den 10 dec.

Så vill jag till sist tacka er alla för året som gått och hoppas att ni får en riktigt

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

Ingalill Johansson, ordförande

Uppdatering av Sappas TV-box

Sappa har nu genomfört en uppdatering av TV-boxen. Om ni inte redan gjort det så är det viktigt att installerar den på er TV- box.

Om ni fortfarande har problem efteråt med TV-bilden är det oerhört viktigt att ni kontaktar Sappa på direkten.

Ring Sappa  0774-444 744  // kl.8.00 – 22.00